OΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ

«Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ»

 

ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ 14, Τ.Κ. 105 52, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.- ΦΑΞ: 210 3310358

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑ

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

1. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ

ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1.1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (Ε.Δ.Τ.Ο.)

1.1.1 Ανανέωση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών

1.2 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

2. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

2.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

2.2.1 Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση Ανέργων (ΝΘΕ) και Επιχορήγησης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, στο πλαίσιο του Μέτρου 2.2 του Ε.Π. "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση" του Γ΄ΚΠΣ

2.2.2 Πρόγραμμα Επιχορήγησης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών, Έτους 2004, ΚΥΑ 33391/13 - 1 - 2004

2.2.3 Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση Ανέργων Ηλικίας 18 - 64 Ετών, Έτους 2004, Κ.Υ.Α.33389/ 13 -1 - 2004

2.2.4 Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση Ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης (ΟΑΕΔ - Λ.Α.Ε.Κ. 1)

2.3 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.1  ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α)

3.2  ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Β.Ε)

3.3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

(Ο.Γ.Α.)

3.4 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΔΑΝΕΙΑ

4.1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

4.1.1. Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων

Ν. 2601/ 98 Φ.Ε.Κ. 81/ Α/ 15 - 04 - 1998

4.2 ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

4.2.1 Κέντρα υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων:

4.2.2 Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφοριών που λειτουργούν στην Ελλάδα (EURO - INFO - CENTERS)

4.3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

4.4 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

4.4.1 Στεγαστικά Προγράμματα Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.)

4.5. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5.1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

5.2.  ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

5.3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

5.3.1 Γενικής Εκπαίδευσης

5.3.2 Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

5.3.3 Ανωτάτης Εκπαίδευσης

5.4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ

5.4.1 Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

5.4.2. Τμήματα υποστήριξης και φροντιστηριακά τμήματα

5.5 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

6. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1  ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ & ΦΟΡΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΗΜΙΑΣ - ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗΣ

7. ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

7.1.  Υπουργεία

Κανελλοπούλου 4, Αθήνα, τηλ. 210 – 6977000

7.2 Νομαρχίες

7.3 Μη κυβερνητικοί Οργανισμοί

7.4 Αστυνομικές Διευθύνσεις

7.5 Πρεσβείες, Προξενεία

7.6 Συνοριακές διαβάσεις, Τελωνεία

7.7 Αερολιμένες

7.8 Κ.Τ.Ε.Λ

 

 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

     Η έκδοση αυτή έγινε από την Ο.Σ.Ε.Β. «Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ», στα πλαίσια τoυ έργου  «ΕqualDREAM   Kαταπολέμηση του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας στα Μ.Μ.Ε.", που συγχρηματοδο-τείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

     Στόχος του έργου είναι:

Ø      Η αλλαγή της εικόνας των κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων, που υφίστανται ρατσισμό, όπως αυτή παρουσιάζεται από τα Μ.Μ.Ε.

Ø      Η καταπολέμηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων.

Ø      Η ενδυνάμωση της απασχόλησης κοινωνικά ευαίσθητων ατόμων, σε επαγγέλματα Μ.Μ.Ε.

 

  Φορείς  - μέλη της Α.Σ. “Δίκτυο Εqual Dream”:

- ΑΓΙΣΟ Σύλλογος Οικισμού Αγ. Σοφίας Δήμου Εχεδώρου

- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

- Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού

- «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κέντρο Ενημέρωσης και επιμόρφωσης

- ΔΟΚΠΥ Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Παρέμβασης και Υγείας Νέας Ιωνίας Βόλου

- Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι.

- ΕΡΤ 3 Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση 3

-«ΝΟΣΤΟΣ» Εταιρία Κοινωνικής και Πολιτισμικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών

- ΚΕΔΚΕ Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας

- CONSUL Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

- ΕΔΙΠ Εταιρεία Διοίκησης και Πληροφορικής

- Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Βορειοηπειρωτών

«Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ»

- ΠΟΠΣ Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντειακών Σωματείων

- ΣΗΠΕ Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων

- ΤΕΠ Τηλεόραση Ελληνικής Περιφέρειας

-          Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε.

Η συλλογή υλικού και η συγγραφή έγινε από την κ. Μάρθα Μπάρκα, Κοινωνιολόγο.

Η γενική επιμέλεια υλικού έγινε από τον κ. Χρήστο Ντούτση, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Βορειοηπειρωτών "Ο Άγιος Κοσμάς" και την κ. Μάρθα Μπάρκα, Κοινωνιολόγο.

 

 

 

 

 

1. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ

ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

1.1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (Ε.Δ.Τ.Ο.)

Σε εφαρμογή της 4000/ 3/ 10 - ε από 15/ 04/ 1998 Κοινής Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμό 395 ΦΕΚ /8/ 1998, χορηγείται στους ελληνικής καταγωγής υπηκόους Αλβανίας Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.).

Το Δελτίο αυτό είναι τριετούς διάρκειας και κατά το χρόνο ισχύος του παρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα νόμιμης παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενών χορηγείται και στους/ στις συζύγους και κατιόντες (δ.λ.δ. στα κάτω του 18ου έτους της ηλικίας τους τέκνα) των ομογενών ανεξάρτητα  εθνικής καταγωγής.                              

 

 

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών

 

1.       Αίτηση του ενδιαφερομένου.

2.       Διαβατήριο σε ισχύ, που να έχει προξενική θεώρηση (βίζα), ανεξάρτητα λήξης ή μη αυτής.

3.       4 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

4.       Πιστοποιητικό γέννησης.

5.       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6.       Πιστοποιητικό γάμου.

7.       Μισθωτήριο κατοικίας ή Συμβόλαιο αγοράς κατοικίας όπου διαμένει.

8.       Οποιοδήποτε έγγραφο ή στοιχείο αποδεικτικό ή ενισχυτικό της ελληνικής καταγωγής του ενδιαφερομένου (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης, ληξιαρχική πράξη γέννησης του ιδίου και των γονέων του, ληξιαρχική πράξη βαφτίσεως κλπ).

9.       Για τα ανήλικα τέκνα, διαβατήριο πατρός ή μητρός που να είναι γραμμένα και αυτά, καθώς και πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης.

10.   Για τους/ τις συζύγους (άλλης εθνικής καταγωγής) και τους κατιόντες, επίσημα στοιχεία συγγενικής σχέσης με τους ομογενείς, για τους οποίους όμως δεν απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο διαβατηρίου.

 

Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα, εκτός από το Διαβατήριο.

Για πιστοποίηση της ταυτότητας των ενδιαφερομένων, οι ίδιοι θα δακτυλοσκοπούνται στα αστυνομικά τμήματα της περιοχής που διαμένουν.

Το Ε.Δ.Τ.Ο αναγνωρίζεται ως ισχυρός τίτλος διαμονής και για τις χώρες που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη Schengen

Η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται από τους ενδιαφερόμενους στις αρμόδιες υπηρεσίες καταγραφής αλλοδαπών ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους.

Οι ανήλικοι και οι αδυνατούντες να εμφανιστούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες, για λόγους γήρατος ή ασθενείας, μπορούν να δηλωθούν είτε από τους γονείς τους, είτε από εκείνους που τους παρέχουν διαμονή. 

 

 

1.1.1 Ανανέωση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών

 

Το Ε.Δ.Τ.Ο ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο έχει εκδοθεί η ταυτότητά του πριν τη λήξη της προθεσμίας της.

 

Δικαιολογητικά για την ανανέωση του Ε.Δ.Τ.Ο

 

1.      Αίτηση του ενδιαφερομένου

2.      Φωτοτυπία Διαβατηρίου

3.      Φωτοτυπία Ε.Δ.Τ.Ο

4.      Τέσσερις φωτογραφίες

5.      Συμβόλαιο κατοικίας

 

 

Πληροφορίες:

 

-          Σε κάθε Αστυνομικό Τμήμα

-          Υπουργείο Δημόσιας Τάξης,

   Κανελλοπούλου 4, Αθήνα,

   τηλ. 210 - 6977000

-          Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Βορειοηπειρωτών  (Ο.Σ.Ε.Β.)

   Ευπόλιδος 14, Αθήνα, τηλ. 210 - 3310358

 

 

 

 

1.2 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

 

Προϋποθέσεις

Βάσει του Νόμου 29/10 του 2001, ΦΕΚ 91 Α, 2/ 5/2001, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας είναι:

 

·         Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

·         Να μην εκκρεμεί απόφαση απέλασης

·         Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα σε ποινή φυλάκισης 1 έτους ή  ανεξαρτήτως ποινής για εγκλήματα προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά εγκλήματα με χρήση μέσων υψηλής τεχνολογίας, εγκλήματα περί του νομίσματος, εγκλήματα αντίστασης, αρπαγής ανηλίκων, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας, του νόμου περί μεσαζόντων, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήμισης, λαθρεμπορίας, εγκλήματα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες, την προώθηση λαθρομεταναστών στο εσωτερικό της χώρας ή διευκόλυνση της μεταφοράς ή προώθησή τους ή της εξασφάλισης καταλύματος σ' αυτούς, για απόκρυψη ή για παραβάσεις της νομοθεσίας για την εγκατάσταση και κίνηση αλλοδαπών στην Ελλάδα.

·         Οι ομογενείς μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας οποιαδήποτε στιγμή, ανεξαιρέτου χρόνου παραμονής στην Ελλάδα. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν επίσης και οι ομογενείς που μένουν στο εξωτερικό. Η υποβολή των αιτήσεων σ' αυτήν την περίπτωση γίνεται στο Ελληνικό Προξενείο του τόπου κατοικίας. 

 

 

Δικαιολογητικά

 

Βάσει του άρθρου 59 του ιδίου Νόμου, το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 21, παράγραφος 3 του Νόμου 3013 του 2002, ΦΕΚ 102 Α της 1/ 5/ 2002 τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος είναι :

1.     Αίτηση στο Δήμο ή κοινότητα του τόπου κατοικίας σε ειδικό έντυπο που του δίνετε, παρουσία 2 Ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων.

2.     Αντίγραφο διαβατηρίου, δε χρειάζεται μετάφραση.

3.     Αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.)

4.     Πιστοποιητικό γέννησης επικυρωμένο από Επίσημη Αλβανική Αρχή όπως είναι το Υπουργείο Εξωτερικών της Αλβανίας ή η Αλβανική Πρεσβεία στην Αθήνα και μεταφρασμένο από το Ελληνικό Προξενείο στην Αλβανία ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας ή από δικηγόρο.

5.     Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή φορολογικής δήλωσης του τελευταίου οικονομικού έτους.

6.     Σημείωμα δακτυλοσκόπησης από το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

 

Σε δεύτερη φάση διαβιβάζεται ο φάκελλος στην Περιφέρεια, όπου θα ζητηθούν:

1.     Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου τύπου Α', το οποίο χορηγείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

2.     Πιστοποιητικό μη απέλασης, το οποίο χορηγείται από την Υπηρεσία Αλλοδαπών του τόπου κατοικίας.

3.     Ληξιαρχική Πράξη γάμου, αν ο ένας από τους συζύγους είναι Έλληνας πολίτης.

4.     Πιστοποιητικό βάπτισης.

5.     Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αν έχει παντρευτεί Έλληνα πολίτη και αν υπάρχουν και τέκνα από το γάμο.

6.     Ληξιαρχική πράξη γέννησης ανήλικων παιδιών.

7.     Πτυχίο, αν υπάρχει

 

Σε τρίτη φάση ο φάκελος διαβιβάζεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Ιθαγένειας, απ' όπου:

1.  Καλείται σε συνέντευξη ενώπιον επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών. Σε περίπτωση μη παρουσίας, η αίτησή του απορρίπτεται, εκτός εάν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

2.  O Υπουργός Εσωτερικών αποφασίζει & η απόφαση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης.

3.  Καλείται για ορκωμοσία στη Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας. Απ΄ αυτή τη στιγμή θεωρείται Έλληνας πολίτης.

 

 

 

Πληροφορίες

 

Υπουργείο Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για Θέματα Ιθαγένειας, Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, 

Τμήμα Πολιτογράφησης, Σταδίου 31, Αθήνα,

τηλ. 210-3249465, 210-3249314, Προϊστάμενη:κ Παναγιωτάκη 

 

 

 

 

2. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

 

Βάσει του 128 ΦΕΚ, Τεύχος Πρώτο και σε εφαρμογή της υπ' αριθμό 7958 από 10/ 2/ 1951 πρότασης του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο διαβίβασε αντίγραφο της από 6/ 2/ 1951 αίτησης της Κεντρικής Επιτροπής Βορειοηπειρωτικού Αγώνα, επιτρέπεται ο διορισμός Βορειοηπειρωτών σε δημόσιες θέσεις και θέσεις Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου άνευ προσαγωγής πιστοποιητικού Ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεικνύεται πως είναι Έλληνες στο γένος και στη συνείδηση.  

 

Πληροφορίες

 

- Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και    Αποκέντρωσης, Διεύθυνση προσλήψεων,

Βασ. Σοφίας 15, τηλ. 210 - 3393209

-       Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ),

Πουλίου 6, Αθήνα, τηλ. 210 - 8706100, 210 - 8706200

-       Εθνικό Τυπογραφείο, Καποδιστρίου 34,

τηλ. 210 – 5279000

-          Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

-          Τηλεφωνικό αριθμό 177

 

 

2.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

 

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση" του Γ' ΚΠΣ, τα οποία υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ και έχουν ως στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τους άνεργους.

Τέτοια Προγράμματα είναι :

 

 

2.2.1 Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση Ανέργων (ΝΘΕ) και Επιχορήγησης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, στο πλαίσιο του Μέτρου 2.2 του Ε.Π. "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση" του Γ΄ΚΠΣ   

 

      Ο ΟΑΕΔ στα πλαίσια των παρεμβάσεών του στους τομείς κατάρτισης και εκπαίδευσης, επαγγελματικού προσανατολισμού και στήριξης των ομάδων που συνιστούν το εργατικό δυναμικό, παρεμβαίνει δυναμικά με το σχεδιασμό και την εφαρμογή εθνικού πλάνου ενίσχυσης και ένταξης ανέργων που ανήκουν σε ειδικές ή ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, η είσοδος των οποίων στην αγορά εργασίας είναι δυσχερέστερη του υπόλοιπου εργατικού δυναμικού. Στο πρόγραμμα αυτό εντάσσονται και οι παλιννοστούντες, πρόσφυγες και μετανάστες.

      Τα άτομα που ανήκουν σ' αυτές τις ομάδες θα πρέπει να έχουν ωφεληθεί κατά τα έτη 2002 - 2005 στο πλαίσιο των Μέτρων 1.3. ή/ και  2.1 του Ε.Π. "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση" από δράσεις:

α) Κατάρτιση από πιστοποιημένα ΚΕΚ Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Γενικού πληθυσμού σε εφαρμογή του mainstreaming (ενσωμάτωσης) ή

β) Προκατάρτισης από πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ (εκμάθηση ελληνικής γλώσσας) ή

γ) Παροχή Σ.Υ.Υ (Συνοδευτικών Υποστηρικτών Υπηρεσιών) από Φ.Π.Σ.Υ.Υ (Φορείς Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτών Υπηρεσιών) για τη δημιουργία 2.400 συνολικά θέσεων απασχόλησης.

Το Πρόγραμμα  διαρθρώνεται ως εξής:

 

 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1:

 

§         Επιχορήγηση Επιχειρήσεων για την Απασχόληση Ατόμων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΝΘΕ)

 

Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα επιχορήγησης Επιχειρήσεων, για τη δημιουργία 2000 Νέων Θέσεων Εργασίας, όπου θα  απασχοληθούν άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε προσλαμβανόμενο άτομο ορίζεται στους 24 μήνες με την υποχρέωση του εργοδότη να απασχολήσει το άτομο άλλους:

-            6 μήνες χωρίς επιχορήγηση για  μικρές επιχειρήσεις (δ.λ.δ. για όσες απασχολούν προσωπικό έως 250 άτομα) ή

-           12 μήνες χωρίς επιχορήγηση για μεγάλες επιχειρήσεις (δ.λ.δ όσες απασχολούν προσωπικό πάνω από 250 άτομα) σε εφαρμογή των άρθρων 4 & 5 του Κανονισμού 2204/12-12-2003). Το βασικό ποσό της επιχορήγησης για  κάθε προσλαμβανόμενο άτομο ορίζεται στα 20 Ευρώ την ημέρα και για τους 24 μήνες.

 

Προσαύξηση: Το βασικό ποσό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 1.50 Ευρώ αν το άτομο είναι: γυναίκα ή άνω των 45 ετών. Το άτομο δικαιούται μόνο μία των ανωτέρω προσαυξήσεων.

 

 

Προϋποθέσεις Υπαγωγής

 

·           Η επιχείρηση πρέπει να προσλάβει άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, τα οποία είναι ηλικίας 16 - 64 ετών, εγγεγραμμένα στα  Μητρώα Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. και έχουν ωφεληθεί στο πλαίσιο των Μέτρων 1.3. ή/ και 2.1 του Ε.Π. "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση" του Γ' ΚΠΣ, τα οποία προαναφέρθηκαν.

·           Να έχουν την Ελληνική Υπηκοότητα ή την Υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε. (πλην της ομάδας - στόχου οικονομικοί μετανάστες) ή να είναι Έλληνες Ομογενείς και απασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή να είναι πρόσφυγες ή μετανάστες που έχουν νόμιμη άδεια παραμονής και εργασίας.

·           Στο πλαίσιο εφαρμογής της εξατομικευμένης προσέγγισης από το εξειδικευμένο προσωπικό και τους Συμβούλους Παροχής ΣΥΥ, των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής σύζευξη ατόμου - θέσεις εργασίας, τα άτομα που θα προσλαμβάνονται από τις επιχειρήσεις με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα πρέπει να προτείνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Απασχόλησης. 

 

Δικαιολογητικά υπαγωγής στο Πρόγραμμα

 

1.     Να προσκομίσουν Βεβαίωση του Υπεύθυνου Φορέα Υλοποίησης ενεργειών ότι έχουν ωφεληθεί στο πλαίσιο των Μέτρων 1.3. ή/ και 2.1 του Ε.Π. "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση" του Γ' ΚΠΣ,  για τα οποία  έγινε λόγος πιο πάνω και ο Υπεύθυνος φορέας να έχει αποστείλει στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ το Δελτίο Παρακολούθησης Αξιολόγησης του ατόμου που ωφελήθηκε από τα παραπάνω μέτρα, διαδικασία η οποία ορίζεται στην υπ' αριθμ. Β114621/18.6.2002 εγκύκλιο περί " Εφαρμογής της Εξατομικευμένης Παρέμβασης προς τις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες".

2.     Να επανεγγραφούν στα Μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ εφόσον έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα κατάρτισης ή εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν θεωρείται το Δελτίο Ανεργίας, διότι παρακρατείται από τον Φορέα υλοποίησης.

3.     Να ελεγχθούν εκ νέου τα δικαιολογητικά, ανάλογα με την ομάδα πληθυσμού στην οποία ανήκουν, συγκεκριμένα:

για τους παλιννοστούντες:

Ελληνική ταυτότητα  ή/ και Διαβατήριο στο οποίο θα αναγράφεται ο χαρακτηρισμός παλιννόστηση ή Βεβαίωση από Αρμόδια αρχή (Υπουργείο, Νομαρχία κλπ.) που έχει αποφανθεί για την ιθαγένεια του ατόμου και το κατατάσσει στην κατηγορία του παλιννοστούντα (κυρίως για άτομα από πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.) ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (κυρίως για Βορειοηπειρώτες) ή Βεβαίωση προξενείου ότι το άτομο ήταν μόνιμος κάτοικος εξωτερικού ή πιστοποιητικό μετοικεσίας.

 

 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2:

 

§         Επιδότηση Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ατόμων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΝΕΕ)

 

Το Πρόγραμμα αφορά την Επιχορήγηση 400 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, για τη δημιουργία ατομικών και εταιρικών (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε., Συνεταιρισμού, Κοινοπραξίες) επιχειρήσεων καθαρά τοπικού χαρακτήρα, τις οποίες δεν χαρακτηρίζει έντονος ανταγωνισμός.

Η διάρκεια της επιχορήγησης για Ελεύθερο Επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα αυτό καθορίζεται σε 16 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης. 

Το βασικό ποσό επιχορήγησης για τα άτομα που εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό ορίζεται στα 10.600 Ευρώ και το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά τα 1400 Ευρώ αν το άτομο είναι γυναίκα  ή άνω των 45 ετών.

Σημειώνεται ότι το άτομο δικαιούται μόνο μία των ανωτέρω προσαυξήσεων.

 

Προϋποθέσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα

 

·         Ο Νέος Ελεύθερος Επαγγελματίας να είναι ηλικίας 18 - 64 ετών, εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

·         Να έχει ωφεληθεί στο πλαίσιο των Μέτρων 1.3. ή/ και 2.1 του Ε.Π. "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση" του Γ΄ ΚΠΣ από δράσεις που προαναφέρονται.

·         Να έχει την Ελληνική Υπηκοότητα ή την Υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε. (πλην της ομάδας - στόχου οικονομικοί μετανάστες) ή να είναι Έλληνας Ομογενής και απασχολείται νόμιμα στην Ελλάδα ή να είναι πρόσφυγας ή μετανάστης που έχει νόμιμη άδεια παραμονής και εργασίας.

·         Η έναρξη επιτηδεύματος να έχει γίνει μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος που εντάχθηκε το άτομο.

·         Ο Νέος Ελεύθερος Επαγγελματίας να μην είχε επιχείρηση κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

·         Οι άρρενες 18 - 29 ετών να έχουν εκπληρώσει ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και να διαθέτουν απολυτήριο ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές. Εξαιρούνται της παραγράφου αυτής οι έγγαμοι εφόσον η σύζυγός τους δεν εργάζεται καθώς και τα άτομα που δεν υποχρεούνται στρατιωτικής θητείας στον ελληνικό στρατό.

 

 

 

 

Δικαιολογητικά υπαγωγής στο Πρόγραμμα

 

1.      Να προσκομίσουν Βεβαίωση του Υπεύθυνου Φορέα Υλοποίησης ενεργειών ότι έχουν ωφεληθεί στο πλαίσιο των Μέτρων 1.3. ή/ και 2.1 του Ε.Π. "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση" του Γ' ΚΠΣ,  για τα οποία  έγινε λόγος πιο πάνω και ο Υπεύθυνος φορέας να έχει αποστείλει στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ το Δελτίο Παρακολούθησης Αξιολόγησης του ατόμου που ωφελήθηκε από τα παραπάνω μέτρα, διαδικασία η οποία ορίζεται στην υπ' αριθμ. Β114621/18.6.2002 εγκύκλιο περί " Εφαρμογής της Εξατομικευμένης Παρέμβασης προς τις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες".

2.      Να επανεγγραφούν στα Μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ εφόσον έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα κατάρτισης ή εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν θεωρείται το Δελτίο Ανεργίας, διότι παρακρατείται από τον Φορέα υλοποίησης.

3.      Να ελεγχθούν εκ νέου τα δικαιολογητικά, ανάλογα με την ομάδα πληθυσμού στην οποία ανήκουν, συγκεκριμένα:

για τους παλιννοστούντες:

Ελληνική ταυτότητα  ή/ και Διαβατήριο στο οποίο θα αναγράφεται ο χαρακτηρισμός παλιννόστηση ή Βεβαίωση από Αρμόδια αρχή (Υπουργείο, Νομαρχία κλπ.) που έχει αποφανθεί για την ιθαγένεια του ατόμου και το κατατάσσει στην κατηγορία του παλιννοστούντα (κυρίως για άτομα από πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.) ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (κυρίως για Βορειοηπειρώτες) η Βεβαίωση προξενείου ότι το άτομο ήταν μόνιμος κάτοικος εξωτερικού ή πιστοποιητικό μετοικεσίας.

 

Πληροφορίες

 

-          Στα τοπικά γραφεία του ΟΑΕΔ

-          ΟΑΕΔ, Διεύθυνση Απασχόλησης, τηλ: 210 – 9989131

-          Υπηρεσία Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων,

    Διευθύντρια: κα Άννα Μανουσάκη, τηλ: 210 - 9989181

 

2.2.2 Πρόγραμμα Επιχορήγησης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών, Έτους 2004, ΚΥΑ 33391/13 - 1 - 2004

 

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση" που επιχορηγείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο του Γ΄ Κ.Π.Σ., εφαρμόζεται πρόγραμμα επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών για 7.500 ανέργους.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης που ανέρχεται στο ποσό των 8.400 Ευρώ, για το χρονικό διάστημα των 12 μηνών, των ανέργων που αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους ατομική ή εταιρική επιχείρηση, με τη δέσμευση να μη διακοπεί η λειτουργία της επιχείρησης για το διάστημα των 12 μηνών της επιχορήγησης.

 

Δικαιολογητικά υπαγωγής στο πρόγραμμα ΝΕΕ 2004

 

1.      Αίτηση

2.      Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενούς

3.      Κάρτα ανεργίας σε ισχύ μέχρι την έναρξη

4.      Βεβαίωση εξατομικευμένης παρέμβασης

5.      Έναρξη δραστηριότητας (μετά την εξατομικευμένη παρέμβαση)

6.      Καταστατικό (για τις εταιρίες)

7.      Εκκαθαριστικό εφορίας έτους 2003

8.      Βιβλιάριο Τ.Ε.Β.Ε. (φωτοτυπία την πρώτη σελίδα)

9.      Υ.Δ. με το κείμενο "παρέλαβα το πληροφοριακό έντυπο του προγράμματος ΝΕΕ 2004, γνωρίζω & αποδέχομαι τη διαδικασία & τους όρους ένταξης & συμμετοχής μου στο πρόγραμμα"

10. Νόμιμα πιστοποιητικά (άδεια λειτουργίας, άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση του αρμόδιου φορέα ό,που δεν απαιτείται)

11. Μισθωτήριο

12. Πιστοποιητικό τύπου Α΄

13.Τιμολόγια εξοφλημένα (εξοπλισμοί,     εμπορεύματα, πρώτες ύλες  κλπ) αξίας #4200# Ευρώ.

  14.Υ.Δ. (τα δικαιολογητικά που προσκομίζω είναι πιστά αντίγραφα   των πρωτοτύπων )

 

Πληροφορίες:

 

-   Στον ΟΑΕΔ, Διεύθυνση Απασχόλησης, τηλ. 210 - 9989131

-   Στα τοπικά γραφεία του ΟΑΕΔ

 

 

2.2.3 Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση Ανέργων Ηλικίας 18 - 64 Ετών, Έτους 2004, Κ.Υ.Α.33389/ 13 -1 - 2004

 

Το Πρόγραμμα αφορά επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων και αμιγών και μικτών επιχειρήσεων του ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για την απασχόληση στην ημεδαπή ανέργων ηλικίας 18 - 64 ετών σε νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι πρόσθετες εκείνων που τυχόν δημιουργούνται στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ενταγμένου σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων.

Η διάρκεια της επιχορήγηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζεται στους 18 μήνες και για τις μεγάλες επιχειρήσεις στους 24 μήνες.

Όσον αφορά τους άνεργους πρέπει:

-          Να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ.

-          Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που να έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα.

-          Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Πληροφορίες

 

-          Στον ΟΑΕΔ, Διεύθυνση Απασχόλησης, τηλ. 210 – 9989131

-           Στα τοπικά γραφεία του ΟΑΕΔ

 

 

 

2.2.4 Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση Ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης (ΟΑΕΔ - Λ.Α.Ε.Κ. 1)

 

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Λογαριασμού για την απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) κατάρτισε Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης, το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση 570/ 01 - 04 - 1998 του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ

 

Πληροφορίες

 

-          Στον ΟΑΕΔ, Διοίκηση, τηλ. 210 - 9989131

       Γενική Διεύθυνση Εργατικού Δυναμικού.

      Υπεύθυνη; Ε. Χαρχάλου, τηλ. 210 - 9989136 

-          Στα τοπικά γραφεία του ΟΑΕΔ

 

 

 

2.3 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

      Για περισσότερες πληροφορίες για τα εργασιακά θέματα, εργασιακές σχέσεις , ασφάλιση, παροχές, για τα δικαιώματα των εργαζομένων, επιδόματα, κ.λ.π, μπορείτε να ανατρέξετε στο έντυπο "Οδηγός για τα δικαιώματα των εργαζομένων" του Εργατικού Κέντρου Αθηνών (ΕΚΑ) 1995, τηλ. 210 - 8836917

 

     Ο Οδηγός παρέχεται από τις παρακάτω υπηρεσίες:

 

-          Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.),

Κεντρικά Γραφεία: Αγ. Κων/νου 8,  τηλ. 210 - 5279822 – 3

-          Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Διεύθυνση Απασχόλησης, τηλ. 210 – 9989131

-          Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.),

Αγησιλάου 10, τηλ. 210 - 5286000  

-          Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ),

Σολωμού 60, Αθήνα, τηλ. 210 - 5281100

 

  

 

 

3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Οι βασικότεροι φορείς που ασχολούνται με τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα είναι:

 

 

3.1  ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α)

 

Η ασφάλιση κάθε εργαζομένου είναι υποχρεωτική και μ' αυτή γίνεται δικαιούχος πολλών παροχών από το Ι.Κ.Α, όπως:

 

-          Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

-          Νοσοκομειακή Περίθαλψη

-          Επίδομα Ασθενείας

-          Επίδομα Ατυχήματος

-          Σύνταξη

 

Άλλες Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. είναι:

 

·         Γραφεία Κοινωνικής Μέριμνας

 

Λειτουργούν τα παρακάτω Γραφεία Κοινωνικής Μέριμνας: Αθηνών, Αμαρουσίου, Καλλιθέας, Αγ. Παρασκευής, Λεωφ. Αλεξάνδρας, Περιστερίου, Αιγάλεω, Νίκαιας, τα οποία έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων των ασφαλισμένων.

 

·         Νοσοκομείο ΙΚΑ

Δ/νση: Καποδιστρίου 6

Τηλ. 210 - 3805603, 210 - 3820303, 210 - 3843904

Στο νοσοκομείο λειτουργεί Κέντρο Προγεννητικού Ελέγχου.

 

·         Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθήνας

Δ/νση: Αραχώβης 17 και Ιπποκράτους, Αθήνα, τηλ. 210 - 3600544

Παρέχεται παρακολούθηση παιδιών ηλικίας 0 - 18 ετών με προβλήματα ψυχικά και νοητικά σε διαγνωστική και θεραπευτική βάση.

 

Πληροφορίες:

 

-          Διοίκηση ΙΚΑ: Αγ. Κωνσταντίνου 8, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: 210 - 5236060 - 9

-          Δ/νση Ασφάλισης και Εσόδων, τηλ. 210 - 5233092

-          Δ/νση Παροχών, τηλ. 210 - 5230046

-          Δ/νση Υγειονομικών Υπηρεσιών, τηλ. 210 - 5228044

 

 

 

 

 

3.2  ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Β.Ε)

 

Πληροφορίες:

 

-          Κεντρικά γραφεία Τ.Ε.Β.Ε, Σατωβριάνδου 18, Αθήνα,

τηλ. 210-5285500

-          Τοπικά γραφεία Τ.Ε.Β.Ε

 

 

 

3.3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

(Ο.Γ.Α.)

 

     Ο Ο.Γ.Α είναι οργανισμός για την ασφάλιση και συνταξιοδότηση αγροτών.

     Όσον αφορά τη συνταξιοδότηση, σύμφωνα με το Νόμο 1296 του 82 & 2556 του 97 χορηγείται αγροτική σύνταξη σε Έλληνες πολίτες ή Έλληνες το γένος, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, δεν παίρνουν άλλη σύνταξη και πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις.

 

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν:

 

1.     Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υποβάλλει αίτηση λόγω χαμηλού εισοδήματος, θεωρημένη από την Εφορία.

2.     Φωτοαντίγραφο του Ε.Δ.Τ.Ο & του διαβατηρίου

3.     Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4.     Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο και ότι δεν παίρνει σύνταξη από κάποιο άλλο Ταμείο

5.     Σε περίπτωση που παίρνει βοήθεια από την Πρόνοια, πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση. 

 

Πληροφορίες:

 

-          Κεντρικά γραφεία Ο.Γ.Α,

Πατησίων 30, Αθήνα, τηλ. 210 - 3322100

-          Τοπικά γραφεία

 

 

 

3.4 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

 

     Είναι ένα έντυπο που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για νόμους αποφάσεις, δικαιώματα, σχετικά με ασφαλιστικά θέματα.

      Επίσης μας δίνει πληροφορίες για θέματα όπως ο αριθμός των ενσήμων, το όριο ηλικίας για ασφάλιση, συνταξιοδότηση, περίθαλψη κ.λ.π, που όλοι πρέπει να γνωρίζουμε.

Για να τον προμηθευτείτε απευθυνθείτε στα:

 

-          Ι.Κ.Α

Τμήμα Εκδόσεων Ενημέρωσης,

Πολυτεχνείου 12, Αθήνα, τηλ. 210 - 5228542

-          Στα γραφεία του Ι.Κ.Α. των Νομαρχιών

 

 

 

 

4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΔΑΝΕΙΑ

4.1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

4.1.1. Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων

       Ν. 2601/ 98 Φ.Ε.Κ. 81/ Α/ 15 - 04 - 1998

 

Σ' αυτό το Νόμο προβλέπονται:

-          Παρεχόμενα είδη ενισχύσεων εναλλακτικά σε δύο πακέτα  κινήτρων.

-          Επιλέξιμοι επενδυτικοί φορείς.

-          Ποιοι δικαιούνται τις κεφαλαιουχικές ενισχύσεις.

-          Ποιοι δικαιούνται φορολογικές απαλλαγές

-          Ποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες υπάγονται στον αναπτυξιακό Νόμο και για ποιες δαπάνες

-          Σε ποιες περιοχές κινήτρων χωρίζεται η Ελλάδα

 

Πληροφορίες

 

-          Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Πλ. Συντάγματος, Αθήνα Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων

Τηλ. 210-3332321-2-5

Γραφείο ενημέρωσης κοινού

Τηλ. 210 - 3332267, 210 - 3332252, 210 - 3332255

E-mail: www. ypetho.gr

-          Ε.Ο.Μ.Ε.Χ, Διεύθυνση Χρηματιστηριακών Ενισχύσεων

Έβρου & Ξενίας 16, Πλ. Μαβίλη, τηλ. 210 - 7491100

Γραφείο Χρηματοπιστωτικών Δράσεων,

τηλ. 210 - 7491376

-          Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων Α.Ε. (ΕΛΚΕ)

Μητροπόλεως 3, τηλ. 210 - 3242070 – 2

 

 

4.2 ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

4.2.1 Κέντρα υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων:

 

α) Ελληνικός Οργανισμός Μεταποιητικών Επιχειρήσεων & Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Ε.Χ)

Διεύθυνση: Ξενίας 16 & Εύρου, πλ. Μαβίλη, τηλ. 210 - 7491100

 

Ο Ε.Ο.Μ.Ε.Χ ανάμεσα στ' άλλα στηρίζει τις:

 

-          Μικρομεσαίες επιχειρήσεις γυναικών

-                  "                     "             νέων επιχειρηματιών

-          Ειδικές επιχειρηματικές δραστηριότητες   Παλιννοστούντων

 

 

4.2.2 Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφοριών που λειτουργούν στην Ελλάδα (EURO - INFO - CENTERS)

 

Τα Κέντρα αυτά φιλοξενούνται από:

-          Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ακαδημίας 7, τηλ. 210 - 3602411, 210 - 3382325 - 6

-          Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά

Πλ. Οδησσού & Λουδοβίκου 1, τηλ. 210 - 4177241-3

-          Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπία στην Ελλάδα

Βασ. Σοφίας 2, τηλ 210 - 7277100

 

Πληροφορίες:

 

Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανιών,

Διεύθυνση Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων,

Μεσογείων 119, τηλ. 210 - 6969251

 

 

 

4.3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

 

       Επενδυτικά αγαθά και άλλα αγαθά εξοπλισμού που μεταφέρονται στην Ελλάδα από άλλη χώρα απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), καθώς και από τον εισαγωγικό δασμό, εφόσον τα παραπάνω αγαθά ανήκουν σε επιχείρηση, που παύει οριστικά τη δραστηριότητά της στη χώρα που είναι εγκαταστημένη, προκειμένου να ασκήσει παρόμοια δραστηριότητα στην Ελλάδα.

       Για τη μεταφορά επενδυτικών αγαθών πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις και απαιτούνται ορισμένα δικαιολογητικά.

 

Πληροφορίες:

 

Διεύθυνση Τελωνιακών Συστημάτων

Α΄ Τμήμα Δασμολογικών Απαλλαγών και Εξαιρέσεων

Τηλ. 210 - 3234521 - 2, 210 - 3245587  

 

 

 

4.4 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

4.4.1 Στεγαστικά Προγράμματα Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.)

 

       Ο Ο.Ε.Κ. υλοποιεί στεγαστικά προγράμματα δανειοδοτικά, για αγορά ή ανέγερση κατοικίας, για αποπεράτωση ή επισκευή κατοικίας. Υπάρχουν επίσης προγράμματα πολυτέκνων και δικαιούχων που προστατεύουν ανάπηρα μέλη.

Οι δικαιούχοι των Στεγαστικών Προγραμμάτων του Ο.Ε.Κ, με βάση το ετήσιο καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα και ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση δικαιούνται ποσό δανείου με χαμηλό επιτόκιο. Πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και απαιτούνται ανάλογα δικαιολογητικά.

 

Πληροφορίες:

 

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ)

-          Αθήνα, Σολωμού 60, 210 -  5281100

-          Πειραιάς, Ομηρίδου Σκυλίτση 9,

       210-4226220, 210-4223466

-          Θεσσαλονίκη, Σαλαμίνος 5, 2310 - 545096, 2310 - 516219

-          Ιωάννινα,  Χαριλάου Τρικούπη 38,

       26510 - 27506, 26510 - 71248

 

 

 

 

4.5. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

 

      Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 93/1987, οι ομογενείς μπορούν να αποκτήσουν κύρια ή και παραθεριστική οικία στην Ελλάδα, μετά τη σύσταση Οικοδομικού Συνεταιρισμού. Ο ελάχιστος αριθμός για απόδημους και παλιννοστούντες ανέρχεται στα 10 άτομα.

      Επίσης βάσει του Νόμου 1790/1998 (ΦΕΚ 134 Α/ 20 1998 άρθρο 21.4, υπάρχουν οι δυνατότητες απόκτησης δημόσιας δασικής έκτασης.

      Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί, ανάλογα με το πρόγραμμά τους, μπορούν να διανέμουν στα μέλη τους είτε έτοιμες κατοικίες, είτε αυτοτελή οικόπεδα.

      Αξίζει να αναφέρουμε εδώ το Προεδρικό διάταγμα για τους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς Ομογενών και Επαναπατριζόμενων, το οποίο εκφράζεται από τον Οικιστικό Νόμο 1337/83.

 

Πληροφορίες:

 

-  ΥΠΕΧΩΔΕ, Αμαλίας 17, Αθήνα, τηλ. 210 - 6431461

-   ΥΠΕΧΩΔΕ, Διεύθυνση Οικιστικής Πολιτικής και Κατοικίας,

    Τρικάλων 36 & Μεσογείων , Αθήνα, τηλ. 210 – 6915265

-   Πολεοδομικά γραφεία των Νομαρχιών

  

 

 

 

5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5.1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Βάσει του Νόμου 1351/83, οι ομογενείς εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατόπιν ειδικών γραπτών εξετάσεων. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Εισιτηρίων Εξετάσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Αθήνα και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη. Οι εξετάσεις διεξάγονται στις αρχές Σεπτεμβρίου.

 

Η εισαγωγή στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ για τους μαθητές που  ζουν ή έχουν ζήσει στο εξωτερικό και των οποίων τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς είναι Έλληνας, γίνεται σύμφωνα με ειδικές διατάξεις. Θα πρέπει όμως απαραίτητα:

·         Ο ίδιος ή ένας από τους γονείς του:

-          Να κατοικεί και να διαμένει στο εξωτερικό τουλάχιστον την τελευταία πενταετία.

-          Να κατοικούσε και να διέμενε στο εξωτερικό τουλάχιστον πέντε χρόνια κατά την τελευταία δεκαετία

·         Ο υποψήφιος να έχει τελειώσει στο εξωτερικό τρεις τουλάχιστον τάξεις σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου.

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 

1.      Βεβαίωση της Ελληνικής διπλωματικής ή προξενικής αρχής στο εξωτερικό για την ακριβή χρονιά κατοικίας και διαμονής στο εξωτερικό.

2.      Βεβαίωση του σχολείου ή της εκπαιδευτικής αρχής της ξένης χώρας για τα χρόνια που φοίτησε και τις τάξεις που τελείωσε σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

3.      Τίτλο απόλυσης από σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και βεβαίωση ότι μπορεί να εισαχθεί σε ανώτερη σχολή της συγκεκριμένης χώρας.

4.      Μια φωτογραφία.

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα

 

Πληροφορίες:

 

- Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)Μητροπόλεως 15, Αθήνα

       Τμήμα Εισιτηρίων Εξετάσεων

Τηλ. 210 - 3220161, 210 - 3227428, 210 - 3723049-51

-    Ειδική Γραμματεία Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,

Τηλ. 210-3231787, 210-3223335,

210 - 3248338, 210 - 3246185

 

 

 

5.2.  ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

 

Οι μεταγραφές γίνονται για:

-          Μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου (χωρίς εξετάσεις)

-          Φοιτητές (με ή χωρίς εξετάσεις)

 

Μπορεί, με βάση το αρθρ. 8. Π.Δ. 497/81/ΦΕΚ 194 Α να γραφτεί ένας μαθητής στο σχολείο κατά τη διάρκεια όλου του σχολικού έτους.

Για το νηπιαγωγείο και την Α' Δημοτικού πρέπει να προσκομιστούν:

1.       Πιστοποιητικό, όπου αναγράφετε η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

2.       Πιστοποιητικό απ' όπου να φαίνεται ότι έχουν γίνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια (βιβλιάριο υγείας του παιδιού).

                     Σε περίπτωση που δεν έχουν γίνει τα εμβόλια στο παιδί ο γονέας απευθύνεται στις υπηρεσίες του Π.Ι.Κ.Π.Α.

Για τις υπόλοιπες τάξεις χρειάζεται:

1. Πρωτότυπο τίτλο ξένου σχολείου ή επίσημη βεβαίωση φοίτησης ή   αποδεικτικό μετεγγραφής.

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα από επίσημες αρχές.

2. Αν δεν υπάρχει κάποιο από τα δικαιολογητικά μπορεί να γίνει η εγγραφή  με δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει να  το προσκομίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 

Πληροφορίες:

 

-  ΥΠ.Ε.Π.Θ, Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. τηλ 210 - 3238011

-  Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

5.3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 

5.3.1 Γενικής Εκπαίδευσης

 

Οι μαθητές που έχουν αποδεικτικό απόλυσης ή απολυτήριο ξένου σχολείου και θέλουν να αποκτήσουν απολυτήριο ελληνικού σχολείου Β/θμιας εκπαίδευσης:

-          Μπορούν να παρουσιαστούν το Ιούνιο και να εξεταστούν μαζί με του άλλους μαθητές, στα ίδια θέματα και με τους ίδιους όρους.

-          Εάν όμως προσέλθουν στις εξετάσεις οποιαδήποτε άλλη στιγμή κατά τη διάρκεια της διδακτέας χρονιάς, εξετάζονται ενώπιον του καθηγητικού συλλόγου  σε ύλη που ορίζουν για εκείνη τη χρονιά τα αναλυτικά προγράμματα.

 

Δικαιολογητικά που χρειάζονται:

 

1.      Αίτηση του γονιού ή του κηδεμόνα

2.      Τίτλος ξένου σχολείου επίσημα μεταφρασμένος

3.      Βεβαίωση μορφωτικού ακόλουθου της πρεσβείας της χώρας απ΄όπου προέρχεται ότι ο τίτλος είναι απολυτήριο Β/θμιας εκπαίδευσης και του δίνει το δικαίωμα συνέχισης των σπουδών στη Γ/θμια εκπαίδευση της χώρας απ΄όπου προέρχεται.

 

Πληροφορίες:

 

-          ΥΠ.Ε.Π.Θ. Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε (Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης), τηλ. 210 – 3244379

-          Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης των Νομαρχιών

 

 

 

5.3.2 Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

 

Όσοι είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης μέσης ή κατώτερης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εξωτερικού μπορούν να πάρουν ισοτιμία του πτυχίου τους με αντίστοιχο ελληνικό πτυχίο, με απόφαση του Συμβουλίου Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

 

Πληροφορίες:

 

-          Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) Τμήμα Ισοτιμίας, Νέο Ηράκλειο, τηλ. 210 - 2709145

 

5.3.3 Ανωτάτης Εκπαίδευσης

 

Για την αναγνώριση τίτλων σπουδών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αρμόδια υπηρεσία είναι το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλου Σπουδών Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ). Η αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ είναι απαραίτητη για όλους τους επιστημονικούς κλάδους.

 

Πληροφορίες:

 

- ΔΙΚΑΤΣΑ, Λεωφ. Μεσογείων 223, Ν. Ψυχικό,

        Τηλ. Κέντρο: 210 - 6756464,

       Προϊστάμενος Τμήματος Ισοτιμιών, τηλ. 210 - 6756622

 

 

 

5.4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ

5.4.1 Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

 

Τα σχολεία αυτά λειτουργούν εκεί που υπάρχει μεγάλος αριθμός παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών και το πρόγραμμα τους προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές ανάγκες των μαθητών αυτών.

Λειτουργούν Διαπολιτισμικά Δημοτικά, Γυμνάσιο, Λύκεια, Σ' αυτά μπορούν να γραφτούν μαθητές Έλληνες στην καταγωγή ή αλλοδαποί που δε γνωρίζουν επαρκώς ή και καθόλου την ελληνική γλώσσα.

Τέτοια σχολεία υπάρχουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, και σε άλλες πόλεις (Γιάννενα, Ηράκλειο, Σάπες) 

 

Πληροφορίες:

ΥΠ.Ε.Π.Θ. Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε (Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης), τηλ. 210 - 3244379

 

5.4.2. Τμήματα υποστήριξης και φροντιστηριακά τμήματα

 

Για τους παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργούν τμήματα υποστήριξης και φροντιστηριακά τμήματα. Τα τμήματα υποστήριξης λειτουργούν μέσα στα πλαίσια του κανονικού προγράμματος του σχολείου και χωρίζονται σε ΤΥΙ και ΤΥΙΙ. Τα ΤΥΙ παρέχουν γλωσσική στήριξη στους μαθητές που είναι στον πρώτο χρόνο φοίτησης σε ελληνικό σχολείο. Οι μαθητές αυτοί αποσπώνται από τα φιλολογικά μαθήματα και κάνουν εντατικά μαθήματα γλώσσας. Στα ΤΥΙΙ φοιτούν μαθητές που είναι στο δεύτερο και τρίτο χρόνο φοίτησης. Αυτοί αποσπώνται από τα φιλολογικά μαθήματα και η ύλη που διδάσκονται στα τμήματα αυτά συμβαδίζει με την ύλη της κανονικής τάξης, ενώ επιπλέον ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να καλύψει τα γλωσσικά τους κενά. Στόχος των τάξεων υποστήριξης είναι να μπορέσουν οι μαθητές αυτοί να φτάσουν σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο γλωσσομάθειας, έτσι ώστε μετά από ένα προβλεπόμενο χρονικό διάστημα να ενταχθούν στην κανονική τους τάξη.

Λειτουργούν και τα φροντιστηριακά τμήματα πέραν του σχολικού προγράμματος, τα οποία προσφέρουν πρόσθετη διδακτική βοήθεια στους παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές. Τα φροντιστηριακά τμήματα έχουν ως στόχο να καλύψουν οι μαθητές αυτοί τις διάφορες ελλείψεις και

να συμβαδίσουν με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους.

 

Πληροφορίες:

 

-          Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε..Π.Θ)

Ερμού 15, τηλ. 210 - 3238580,

210 - 3238523, 210 – 3238380

-          Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής (Κε.Δ.Α)

       Τηλ. 210 - 7277722-3, 210 - 7277903

 

5.5 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

 

·         Υπουργείο εξωτερικών, Τμήμα Μορφωτικών Υποθέσεων, Ακαδημίας 1, τηλ. 210 – 3681000

·         Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Ερμού και Καρνάρου 1, Αθήνα, τηλ. 210 – 3332000

·         Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ),

Λυσικράτους 14, Αθήνα,

τηλ. 210 - 3726325, (μόνο για μεταπτυχιακές σπουδές)

·         Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού,

Στρατηγού Καλλάρη 50, Παλ. Ψυχικό, τηλ. 210 - 6876540-7

·         Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη,

τηλ. 231 - 995231 – 4

·         Ινστιτούτο Επεξεργασίας λόγου,

Μάργαρη 22, Νέο Ψυχικό, τηλ. 210 - 6800952 - 4

·         Ιδιωτικά Ιδρύματα, Κληροδοτήματα, κ.λ.π.

Πληροφορίες στις κατά τόπους Νομαρχίες.

 

 

 

 

6. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1  ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ & ΦΟΡΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΗΜΙΑΣ - ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗΣ

 

·         Υπουργείο Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και   Αποκέντρωσης για Θέματα Ιθαγένειας, Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, Τμήμα Πολιτογράφησης,

Σταδίου 31, Αθήνα, τηλ. 210 - 3249465, 210 - 3249314,

Προϊστάμενη: κα Παναγιωτάκη 

·         Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας (για άδειες παραμονής ομογενών)

Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα, τηλ. 210 - 692818

·         Νομαρχία ΑθηνώνΛεωφόρος Κηφισίας 125 -127,

      τηλ. 210 - 6984071, 210 - 6991120

·         Νομαρχία Θεσσαλονίκης,

Βασ. Όλγας 198, τηλ. 2310 - 409749

      Διευθυντής: κος Σταμάτης Τσιακίρης  

·         Νομαρχία Πατρών Κορίνθου 327, τηλ. 2610 - 638431-2

·         Νομαρχία Ιωαννίνων Πλατεία Πύρου,

τηλ. 26510-76504, 26510-87221,

Διευθυντής: κος Ευάγγελος Νεσσέρης

·         Νομαρχία Θεσπρωτίας  Π. Τσαλδάρη 18, Ηγουμενίτσα,

      τηλ. 26650-22422, 26650-23596,

      Διευθυντής: κος Αθανάσιος Μπούσης

·         Νομαρχία ΚερκύραςΔιοικητήριο - Κέρκυρα,

      τηλ. 26610 - 89127, 26610 - 89117,

      Διευθυντής: κος Χρήστος Σάλλας

 

 

 

 

7. ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

7.1.  Υπουργεία

 

·         Υπουργείο Εξωτερικών,

      Ακαδημίας 1, Ζαλοκώστα 2, Βασ. Σοφίας 5, Αθήνα,

      τηλ. 210 - 3681000, 210 – 3682000

·         Υπουργείο Εσωτερικών,Δημόσιας Διοίκησης &

Αποκέντρωσης Σταδίου 27 & Δραγατσανίου 2, Αθήνα, τηλ. 210 – 3223521

 

·         Υπουργείο Δημόσιας Τάξης,

      Κανελλοπούλου 4, Αθήνα, τηλ. 210 – 6977000

·         Υπουργείο Υγείας, Αριστοτέλους 17, Αθήνα,

τηλ. 210 – 5249010

·         Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών

Ασφαλίσεων, Πειραιώς 40, Αθήνα, τηλ. 210 – 5233111

·         Υπουργείο Δικαιοσύνης, Μεσογείων 96, Αθήνα,

      τηλ. 210 - 7751303, 210 - 7757619

 

 

7.2 Νομαρχίες

 

·         Νομαρχία Αθηνών,

Λεωφόρος Κηφισίας 125 - 127, Αθήνα,

τηλ. 210 – 6984000

·         Νομαρχία Ανατολικής Αττικής,

17ο Χιλιόμετρο Λεωφόρου Μαραθώνα, Παλλήνη,

τηλ. 210 – 6665339

·         Νομαρχία Δυτικής Αττικής,

                     Ηρώων Πολυτεχνείου 79, Ελευσίνα, τηλ. 210 – 5561240

·         Νομαρχία Θεσσαλονίκης,

Βασ. Όλγας 198, τηλ. 2310 – 409749

·         Νομαρχία Πατρών, Κορίνθου 327, τηλ. 2610 – 638302

·         Νομαρχία Ιωαννίνων, Πλ. Πύρου 1, Ιωάννινα,

                                   τηλ. 26510 – 87000

·         Νομαρχία Ηγουμενίτσας,

Π. Τσαλδάρη 18, Ηγουμενίτσα, τηλ. 26650 – 25822

·         Νομαρχία Άρτας, Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως, Άρτα,

τηλ. 26810-21584

·         Νομαρχία Πρέβεζας, Πηλιάδου 8, Πρέβεζα,

τηλ. 26820 – 27195

·         Νομαρχία Κέρκυρας, Διοικητήριο, Κέρκυρα,

τηλ. 26610 – 48300

7.3 Μη κυβερνητικοί Οργανισμοί

 

·         Ελληνοαλβανικός Σύνδεσμος Φιλίας "ΣΩΚΡΑΤΗΣ",

Καποδιστρίου 38, Αθήνα, τηλ. 210 - 5245493,

·         Μαυροματαίων 12, Αθήνα, τηλ. 210 - 8834093   

       Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος (Π.Σ.Ε.),

       Κλεισθένους 15, τηλ. 210 - 3245559,  210 – 3243281

 

 

7.4 Αστυνομικές Διευθύνσεις

 

·         Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού,

Λαοδάμαντος 1, τηλ. 210-5133361

·         Αστυνομικό Τμήμα Αιγάλεω,

Κοραή 42, τηλ. 210 -5624980

·         Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου,

Αγίου Όρους 15, τηλ. 210-6875100

·         Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας,

Δουσμάνη 22, τηλ. 210-8946265

·         Αστυνομικό Τμήμα Πειραιά,

Ηρώων Πολυτεχνείου 37, τηλ. 210-4111710

·         Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης,

      Εγνατίας 10, Πλ. Δημοκρατίας, Θεσ/νίκη,

      τηλ. 2310 – 553450

·         Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων,

28ης Οκτωβρίου 11,  Ιωάννινα, τηλ. 26510 – 65934

·         Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας,

Αγ. Αποστόλων 5, Ηγουμενίτσα, τηλ. 26650 – 29600

·         Αστυνομική Διεύθυνση Κερκύρας,

Αλυκές Κερκύρας, τηλ. 26610 - 38661

 

 

 

7.5 Πρεσβείες, Προξενεία

 

·         Ελληνική Πρεσβεία , Τίρανα,

τηλ. 00355 - 4233331, 00355 - 4234290-1

·         Ελληνικό Προξενείο Αργυροκάστρου,

τηλ. 00355 - 8463536, 00355 – 8462999

·         Ελληνικό Προξενείο Κορυτσάς, τηλ. 00355-8245731-4

·         Αλβανική Πρεσβεία,

Βεκιαρέλη 7, Φιλοθέη, τηλ. 210 – 6876200

·        Αλβανικό Προξενείο Ιωαννίνων,

28ης Οκτωβρίου & Φ. Τζαβέλα, τηλ. 26510-22636, 26510–21330

·        Αλβανικό Προξενείο Θεσσαλονίκης,

Οδυσσέως 10, τηλ. 2310-546656

 

 

7.6 Συνοριακές διαβάσεις, Τελωνεία

 

·        Τελωνείο Κακαβιάς, τηλ. 26570 – 51100, 1, 2

·        Αστυνομικό Τμήμα Κακαβιάς, τηλ. 26570 - 51202,3

·        Αστυνομικό Τμήμα, Τρεις Γέφυρες, τηλ. 26550-61158

·        Τελωνείο Τρεις Γέφυρες, τηλ. 26550-61145

·        Αστυνομικό Τμήμα Κρυσταλλοπηγής,

Έλεγχος Διαβατηρίων, τηλ. 23850 – 45809

·        Τελωνείο Κερκύρας, Εθνικής Αντιστάσεως 1,

Κέρκυρα, τηλ. 26610 – 26310

 

 

7.7 Αερολιμένες

 

·        Αττικής,  Σπάτα, τηλ. 210 – 3530000

·        Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 – 473212

·        Ιωαννίνων, τηλ. 26510 – 83600

·        Ηρακλείου, τηλ. 2810 – 397800

·        Ρόδου, τηλ. 22410 – 88700

·        Κερκύρας, τηλ. 26610 - 89600

 

 

 

7.8 Κ.Τ.Ε.Λ

 

·         Αττικής, τηλεφωνικό κέντρο 210 – 8842973

·         Θεσσαλονίκης, Μαυροματαίων 18,           τηλ. 210 – 8225148

·         Ιωαννίνων, Δράκοντος 6-8, Κηφισός,      τηλ. 210–5129363

·         Άρτας,          "                   "             "      τηλ. 210 – 5134866

·         Πρεβέζης      "              "             "         τηλ  210 – 5154179

·         Ηγουμενίτσας,"                   "            "    τηλ. 210-5125954

·         Κερκύρας         "                 "             "   τηλ  210 – 5129443

·         Πάτρας,        "              "             "        τηλ  210 - 5136185

 

 

 

 

Το έργο χρηματοδοτείται  στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας   Equal  από  το  Ευρωπαϊκό   Κοινωνικό  Ταμείο και  το Υπουργείο  Εργασίας  και  Κοινωνικών Ασφαλίσεων