Ζερβάτι

Βορείου Ηπείρου

Παραδοσιακά Τραγούδια

ΚΛΑΙΝ' ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΤΑ ΛΙΘΑΡΙΑ

Κλαιν' οι πέτρες, τα λιθάρια,

κλαινε τον καημό.

'Έκλαιγα κι εγώ ο καημένος

τον ξεχωρισμό.

 

5 Πως θα χωριστούμε, αγάπη,

ωχ, εμείς τα δυο!

Έλα μας, να φιληθούμε

τώρα το ταχιό,

γιατί εγώ, αγάπη, φεύγω,

10 θα ξενιτευτώ.

Πάω μακριά στα ξένα

μες στο Ροϊδοτό.

Μωρ' δεν μου βαρούν τα ξένα

και τα μακρινά,

15 μου βαραίνουν της αγάπης

16 τα μηνύματα.