Ζερβάτι

Βορείου Ηπείρου

Παραδοσιακά Τραγούδια

ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟ ΜΟΥ ΠΟΥΛΙ

Ξενιτεμένο μου πουλί και παραπονεμένο,

η ξενιτιά σε χαίρεται κι εγώ έχω τον καημό σου.

Τι να σου στείλω, ξένε μου, τι να σου προβοδίσω;

Σου στέλλω μήλο σέπεται, κυδώνι μαραγκιάζει,

5 σου στέλλω μοσχοστάφυλλο, στο δρόμο ξεσπυριάζει.

Αν στείλω και το δάκρυ μου σ' ένα φτενό μαντήλι,

Το δάκρυ μ' είναι βαφερό και βάφει το μαντήλι.

Πέντε ποτάμια το 'πλεναν και βάψαν και τα πέντε.

Απέρασεν ο κερατζής κι έβαψε τ' άλογο του.

10 Απέρασε κι ένα πουλί κι έβαψαν τα φτερά του.

Μια προβατίνα πέρασε κι έβαψε το μαλλί της.

Επάησε κόρη να λουστεί κι εβάψαν τα μαλλιά της.

13 Πάησε πουλί να πιεί νερό και βράχνιας΄ η λαλιά του.